Vážení zákazníci, chceme Vás upozorniť na zmenu otváracích hodín počas Vianočných sviatkov. Bližšie informácie získate v sekcii otváracie hodiny.

Služby

Zákazková výroba

1. POSTUP VYBAVOVANIA ZÁKAZIEK

 • Dopyt – dodanie min. základných údajov, (kontaktné údaje, rozmery, prevedenie, materiálová skladba…) ktoré spresnia a skrátia dobu vypracovania cenovej ponuky.
 • Predbežná cenová ponuka – stanovenie ceny na základe úrovne dodaných podkladov.
 • Na základe potvrdenia objednávky realizujeme obhliadku, zameranie, cenové dojednanie, konkretizáciu technického riešenia, materiálov, povrchovej úpravy, množstva, záručné, dodacie a termínové podmienky.
 • Návrh zmluvy o dielo – písomná forma osobne dohodnutých podmienok.
 • Realizácia diela.
 • Záručný a pozáručný servis.

2. VÝROBNÉ A DODACIE PODMIENKY

 • Dodacie termíny: štandardne 3 až 7 týždňov.
 • Platobné podmienky: výroba na požadovaný rozmer po úhrade zálohy.
 • Zľavy:
  A: základné: množstvové, termínové, platobné, akciové
  B: bonus + základné zľavy: poskytnuté pri čerpaní v protihodnote – odberom výrobkov nezahrnutých v cene (napr. príslušenstvo), vyšší materiálový štandard, poskytnutie nadštandardných služieb (pozri bod 4).
 • Záručné doby:
  2 roky (nevzťahuje sa na povrchovú úpravu).
 • Stavebná pripravenosť: štandardne nevyžadujeme vopred zabudované kotviace prvky.

3. ŠTANDARDNÉ SLUŽBY

 • výber vzorov z firemných katalógov a materiálov
 • vypracovanie cenovej ponuky
 • zameranie a obhliadka
 • cenové a technické poradenstvo
 • odtiene RAL, patinovanie
 • montáž na finálny stav
 • kompletná dodávka
 • záručný servis
 • poistenie do výšky…

4. NADŠTANDARDNÉ SLUŽBY

 • vizualizácia, architektonické služby, dizajn
 • odborné poradenstvo, vypracovanie projektov
 • alternatívne a neštandardné cenové ponuky
 • skrátenie dodacích termínov
 • predĺženie záručných termínov
 • výroba a odsúhlasenie vzorky
 • odsúhlasovanie konštrukčných riešení
 • referenčná listina, certifikáty
 • sledovanie rozpracovanosti Vašej objednávky prostredníctvom digitálnych fotografií
 • viacetapová montáž